Mee met mensen

 

Human Resources Beleid binnen groep GVO.

Met zijn 886 medewerkers en 400 vrijwilligers die instaan voor zo’n 900 bewoners is de Groep GVO één van de grootste koepels in de sector van de ouderenzorg. Via samenwerking en coördinatie begeleidt de Groep GVO de aangesloten woonzorgcentra.

Via een vernieuwd HR beleid trachten we de juiste mensen op de juiste plaatsen aan te trekken en pogen we de huidige medewerkers te behouden door hen blijvend te boeien en hen nieuwe kansen tot ontplooiing te geven via het uitwisselen van ervaringen en het coachen van hun jongere collegae.

Waarheen willen we met het medewerkersbeleid ?

We willen als magneetorganisatie nieuwe medewerkers aantrekken en anderzijds gemotiveerde medewerkers houden en kansen geven.

  • Keuze voor groeiethiek :  mensen worden ten volle persoon in relatie tot anderen.
    Het al dan niet groeien van een persoon is altijd ook de verantwoordelijkheid van de omgeving, van de voorziening, van de leidinggevenden in de voorziening die invloed kunnen uitoefenen op die omgeving. We willen ons als werkgever ook engageren om medewerkers persoonlijk te begeleiden. We willen die medewerkers aantrekken en inzetten die deskundig en zorgzaam zijn en die bereid zijn zich hierin verder te bekwamen en te scholen. 

  • GVO als leergemeenschap : We willen een plaats zijn waar plaats, tijd en ruimte is voor het oefenen en leren.
    Leren als een praktijk van verbondenheid, een relationeel spel tussen leidinggevende en medewerker. Een praktijk van ‘ aanwezigheid’ en zien wat bij de medewerkers reeds is en niet alleen zien wat nog niet is. We willen inzetten op het ontwikkelen van talenten.We willen hun persoonlijke groei  stimuleren op weg naar een evenwichtige en zorgzame  hulpverlener welke ook zijn of haar plaats binnen de organisatie mag zijn.
  • Leidinggevenden als vertrek- en ijkpunt  : Leidinggevenden die verantwoordelijkheid opnemen voor het opzetten van leertrajecten moeten zelf ook worden gecoached.
    Het opzetten van een cultuur van zorgzaamheid is niet mogelijk zonder dat leidinggevenden niet zelf kunnen ontwikkelen als leidinggevende binnen een relationeel kader. Er is dus nood aan openheid, aan ruimte, aan zuurstof zodat er groeimogelijkheden zijn om de onderlinge relationele kwaliteiten tussen leidinggevenden, directies en staf te laten ontwikkelen. Deze ervaringen met elkaar uitwisselen laat mensen groeien in vertrouwen en zal de performantie van het leidinggeven zeker stimuleren vanuit het besef dat niet alles perfect is maar steeds verder in voltooiing. Het is een samen op weg gaan waarbij men elkaar gaat coachen, sturen en stimuleren in het bereiken van gezamenlijke vooropgestelde doelen.  Een persoonlijke ontwikkeling en groei op weg naar het gezamenlijk realiseren van de organisatiedoelen.  Er ontstaat een geleidelijke ontvouwing van betrokkenheid en betekenis tussen mensen vanuit de erkenning van een persoonlijk leertraject met vallen en opstaan. Dit proces doormaken…..samen doormaken smeed banden en creëert een groepsgevoel dat veel meer is dan de optelsom van de individuen.

We willen onze medewerkers intellectueel verrijken, hun draagkracht ondersteunen en helpen verder ontwikkelen. We willen inspraak en betrokkenheid van medewerkers verhogen en hen tegelijk alle kansen geven arbeid en gezin te combineren.
Vanuit deze uitgangspunten hebben we de diverse HR processen herzien en opnieuw in vraag gesteld en herdacht :

• Aandacht voor het  selecteren en rekruteren van nieuwe medewerkers
• Aandacht voor het ontwikkelen van competenties
• Aandacht voor het verzorgd onthaal en inwerkingstraject
• Aandacht voor het functioneren van medewerkers met aandacht voor het scheppen van de juiste voorwaarden
• Aandacht voor vorming, training en opleiding
• Aandacht voor het gezinsvriendelijk roosteren van arbeid

Mee met mensen betekent in deze dat we medewerkers ten volle willen waarderen en samen met hen op weg willen gaan doorheen hun professionele loopbaan teneinde de juiste mensen aan te blijven trekken en de juiste mensen aan boord te houden teneinde de  best mogelijke zorg in de best mogelijke omstandigheden te blijven aanbieden.

Arbeidsreglement.

Samen met de syndicale delegatie in Woonzorggroep GVO werd een arbeidsreglement ontwikkeld die nieuwe evoluties en vereisten op vlak van tewerkstelling integreert. 

De meeste recente versie van ons arbeidsreglement, van toepassing voor alle voorzieningen behorende tot Woonzorggroep GVO, vind je hier.

Arbeidsreglement versie 5.01 ( update 09/2018 )
Dienstcodes ( update 09/2018 )
Vertrouwenspersoon ( update 07/2019 )